KAYIT    İLETİŞİM

Hizmet Sözleşmesi ve İptal İade Şartları


1 ) ÖN REZERVASYON

Telefonla ya da e maille ( teyidini almak kaydıyla ) turlarımıza ön rezervasyon yaptırabilirsiniz. 

Ön rezervasyonlar ve yer ayırtmalar katılımcıya tarafımızdan bildirilen tarihe kadar geçerlidir ve tarih son başvuru tarihinden ileri bir tarih olamaz. 

Ön rezervasyon, kesinleştirilmiş rezervasyon haklarını kapsamaz ancak ön rezervasyon yapan katılımcıların turun ya da etkinliğin dolması durumunda bilgilendirme ve tercih önceliklerini şirketimiz garanti eder. 

Turun ya da etkinliğin opsiyon süresinden önce dolması ve beklemede olan başka başvurular olması durumunda opsiyon tarihini beklemeden ön rezervasyon yapan katılımcıdan tura /etkinliğe katılım durumunu netleştirip kesinleştirmesini istenebilir. 

Ön başvuru şartları içinde, tura/etkinliğe katılımın kesinleştirilmesi gereken sürenin sonunda kesin kayıt yaptırmamış katılımcılar öncelik haklarını kaybederler ve ayırttıkları yer koşulsuz iptal edilir. Bu durum yazılı, sözlü ve ya elektronik ortamda geri bildirim ön koşulu yoktur. 

2 ) REZERVASYON KESİNLEŞTİRME 

Rezervasyonun kesinleştirme işlemleri sözleşme ve ödemeden sonra yapılabilmektedir. 

18 yaşından küçükler, velileri aracılığıyla rezervasyon yaptırabilirler. 

Grup rezervasyonlarında grup adına rezervasyon yaptıranların, tur programını, detaylarını ve bu sözleşmede yer alan koşulları grubun bütün üyelerine bildirdiği kabul edilir ve her bir grup üyesinin neden olduğu olası yükümlülüklerde eşit oranda ortak sorumlu oldukları kabul etmiş sayılırlar.

3 ) SON BAŞVURU TARİHİ

Her bir tur için internet sitemizde ve yazılı dokümanlarda ilgili tur için bildirilen son başvuru tarihi rezervasyon uygulamasında esas alınır. 

Tarafımızdan yapılacak son başvuru tarihi değişikliklerini, ön rezervasyon ya da kesin rezervasyon yaptıran katılımcılara yazılı (elektronik posta vb.) olarak bildiririz. 

Eğer tur/ekspedisyon için katılımcı sayısına göre değişken fiyatlar vermişse, son başvuru tarihini takip eden ilk iş günü içinde katılımcı sayısını ve bu sayıya göre kesinleşen tur ücretini rezervasyon yaptıran katılımcılara bildirmek zorundadır. 

Katılımcı sayısına göre belirlenen geçerli tur/ekspedisyon fiyatını, kabul edip etmemek konusunda karar vermek için, kesin rezervasyon yaptıran katılımcılara bir (1) iş günü süre tanınır. 

Son başvuru tarihini takip eden üçüncü (3.) iş günü sonuna kadar turu iptal etme hakkını saklı tutar. Tur iptali durumunda katılımcıların uçuş ve diğer ulaşım giderleri dışındaki tur için ödemeleri geri ödenir. Her türlü tur iptal durumunda olduğu gibi, tur bedelinin uçuş ve diğer toplu ulaşım giderlerine ait bölümü ile ilgili geri ödemelerde, ilgili ulaşım şirketlerinin kuralları geçerlidir. 

Bazı durumlarda, uçuş giderleri değişebilmektedir. Uçuş giderlerinde ki değişikliklerden şirketimiz sorumlu değildir. Bu gibi durumlar ile karşılaşmamanız için bilet rezervasyonlarının son başvuru tarihine bırakılmaması bütün programlarımızda önerilmiştir. 

Günübirlik turlarda, kesinleştirme işlemi, turun gerçekleşeceği günden en geç 2 işgünü önce yapılmalıdır. Bu tarihten sonra geri ödeme ya da iptal işlemi gerçekleşmez.

4) TURUN KATILIMCI TARAFINDAN İPTALİ ve GERİ ÖDEME

A ) YURT İÇİ TURLARDA GERİ ÖDEME VE İPTAL 

Tur programında farklı bir uygulama belirtilmemiş ise, turun son başvuru tarihine kadar ya da daha erken şirketimize bildirilen yurt içi turların iptallerinde 

Son başvuru tarihinden sonra ve turun başlama tarihinden 15 gün öncesine yapılan iptallerde, yurt içi tur ücretinin uçuş giderleri hariç kısmının % 75’i geri ödenir 

Turun başlama tarihine 14 – 7 Gün kala yapılan iptallerde yurt içi tur ücretinin uçuş giderleri hariç kısmının % 50’si geri ödenir 

Turun başlama tarihine 6 – 1 gün kala yapılan iptallerde ve turun kaçırılması durumunda yurtiçi turlarda geri ödeme yapılmaz 

Her türlü tur iptal durumunda olduğu gibi, tur bedelinin uçuş ve diğer toplu ulaşım giderlerine ait kısmı ile ilgili geri ödemelerde, ilgili havayolu ve ulaştırma şirketinin kuralları uygulanır.

Programlarımızda fiyatlandırmalar sırasında ön koşul olarak belirttiği en az katılımı sağlanamadığı takdirde turu iptal etme, geziyi tur lideri olmaksızın organize etme veya doğabilecek fiyat artışlarını doğrudan katılımcıya yansıtma ya da teklif etme hakkımız saklıdır.

Tur programında bildirilen, güzergâh, ulaşım araçları ve konaklama merkezlerinde yolcuya haber vermek şartıyla tur başlama tarihinden önce değişiklik yapabilir. 

Tur başlamadan önce olmak kaydıyla, hizmet alınan diğer kişi ve kuruluşlardan kaynaklanan ve elde olmayan/beklenmedik gelişmeler sonucu oluşmuş değişiklikler meydana gelirse, ilgili fiyat farklarını katılımcılardan talep etme hakkı saklıdır. 

Programda ve fiyatlarda oluşabilecek beklenmedik değişikliklerin yazılı olarak bildirilmesi ve iyi niyet çerçevesinde katılımcılara konunun tüm detaylarıyla bilgi verilmesi şirketimizin sorumluluğu altındadır. Bu amaçla gazete ilanı ya da gönderilecek mektup, e posta ve faks mesajları ( teyidine bakılmaksızın ) geçerli bildirim olarak kabul edilecektir. 

Turun fiyatında, tur başlamadan önce herhangi bir nedenle artış meydana gelirse, katılımcı tura katılımdan vazgeçebilir. Bu durumun artışın kendisine yazılı olarak bildirilmesinden sonraki 2 iki iş günü içinde şirketimize yazılı olarak bildirilmesi durumunda turu iptal etme ve ödediği tur ücretini, ( uçuş ve tarifeli her türlü sefere ait ulaşım giderleri kısmını hariç ) geri alma hakkına sahiptir. Ulaşım giderleri bu hizmetin alındığı firmanın iptal ve geri ödeme kurallarına tabidir. 

Elde olmayan nedenlerle de olsa meydana gelen program değişikliklerini kabul etmeyen katılımcılarına başka programlarından birini önermek ve bunda öncelik sağlamakla yükümlüdür. Bu seçeneklerin yolcuya uygun gelmemesi halinde ya ücret iadesi yapılır ya da ödeme katılımcının rızası ile bir başka tur İçin saklanır. 

Maliyet artışı kaynaklı iptallerde, eğer ödeme kredi kartı ile yapılmışsa ve kredi kartına online olarak geri ödeme yapılamıyorsa, tur ücretinde ya da kaparoda, sadece bankaya tarafımızdan ödenilen komisyon giderleri miktarıyla sınırlı kalmak koşuluyla kesinti yapılır. Nakit elden ödemelerde kesinti yapılamaz. Havalelerde sadece geri havale ücretleri varsa bu miktarı kadar kesinti yapılabilir 

Kendisinden kaynaklanmayan nedenle ya da yetersiz başvuru nedeniyle, gezinin şirketimiz tarafından son başvuru tarihinden önce iptali durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

B )TURUN BAŞLADIKTAN SONRA MEYDANA GELEBİLECEK İPTAL ve DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimiz sorumluluğundaki organizasyon hatalarından kaynaklanan maliyet artışlarını katılımcılarından talep edemez. Ancak bir başka firmadan alınan transfer, konaklama, uçuş gibi 3. şahıslardan temin edilen yan hizmetlerdeki sorumluluklar istisnadır. 

Tur sırasında meydana gelebilecek bütün olumsuz siyasi hareketler, terörizm, doğal afetler, teknik sorunlar, hava muhalefeti, taşıyıcı şirketlerin yapabileceği iptaller ve gecikmelerden dolayı şirketimiz sorumlu tutulamaz. Bu gibi beklenmedik durumlarda, şirketimiz programda, ücretlerde ve nakil araçlarında her türlü değişikliği yapma ve turu her aşamada iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi nedenlerle oluşabilecek ek maliyetler katılımcılara aittir.

C ) TURU KAÇIRMA, TERK ve MEMNUNİYETSİZLİK

Katılımcının turun başlangıç yerini ve saatini öğrenmek ve belirtilen buluşma noktasında belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmamakla yükümlüdür. Turu kaçırması durumunda sorumluluk katılımcınındır, oluşabilecek ek giderlerden katılımcının kendisi sorumludur. 

Katılımcının turun başlangıç yerinde belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmaması ve turu kaçırması durumunda şirketimiz katılımcı adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıç tarihinden itibaren iptal etme hakkına sahiptir. Bu durum katılımcıya herhangi bir geri ödeme hakkı doğurmaz. 

Tüketicinin, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini turun rehberine ve eğer varsa konakladığı tesise sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmeli ve yazılı belgenin bir kopyasına rehberin bilgisi olduğunu belirtir açıklama ve/veya imza almalıdır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış kabul edilir. 

Katılımcılar, tur programından, şikâyetçi oldukları halde yararlanmayı sürdürüyorsa, şikâyet konusu ile ilgili tazminat ve geri ödeme ilgili hak talep etme haklarından feragat etmiş sayılırlar. 

Memnuniyetsizlik kaynağı, tur sırasında bütün iyi niyetlere rağmen tarafımızdan giderilemiyorsa, tur lideri ya da rehberi tarafından tur fiyatına dâhil olmayan ve gezi esnasında sorun yaşayan katılımcıya verilen ek hizmetlerin ücretsiz ikramı ile de telafi yoluna gidebilir. Katılımcı, bu tür koşullu ikramların kabulü ile iade ve tazminat haklarından vazgeçmiş sayılacağını kabul etmiş sayılır. 

Katılımcıların hava muhalefeti, kişisel sağlık sorunları, tura adaptasyon güçlüğü, kişisel teknik donanım ve bilgi – beceri yetersizliği gibi sebeplerle kendi kararı ve rızası ile turu terk etmesinden, aynı sebeplerden tur lideri tarafından yapılan uyarılar sonucunda turu terk etmesinden kaynaklanan ek organizasyonlar ve hizmetlerden, bunların mali sonuçlarından şirketimiz sorumlu tutulamaz.

5) GERİ ÖDEME ve İPTAL PRENSİPLERİ

İptaller şirketimize yazılı olarak bildirilmeli ve beyanın elimize geçtiğine dair teyid alınmalıdır. Aksi takdirde katılımcı bu sözleşmede belirtilen haklardan yararlanamaz. 

Bu sözleşmede belirtilen geri ödeme oranları dışında kalan miktarlar, vazgeçme tazminatı olarak rezervasyon sahipleri tarafından şirketimize ödenir. 

Her türlü tur iptal durumunda, tur bedelinin uçuş ve diğer tarifeli seferlerle sağlanan ulaşım hizmetlerinin giderlerine ait kısmı ile ilgili geri ödemelerde, ilgili firmanın kuralları uygulanır. 

Geri ödemede eğer mümkünse, tercihen katılımcının ödeme için seçtiği yöntemin aynısı kullanılır ( Elden nakit ödeme, banka havalesi iade ya da kredi kartına geri ödeme ). Bu mümkün olamıyorsa oluşacak giderler katılımcı tarafından karşılanır.

6) ŞİRKETİMİZİN DÜZENLEDİĞİ TURLARLA İLGİLİ YÜKÜMLÜKLÜLERİ

Şirketimiz, internet sitesinde ve basılı ilanlarda yer alan program ve açıklamalarda vaat ettiği hizmetlerin tümünü programlarında belirtildiği şeklide eksiksiz olarak sağlamakla yükümlüdür 

Şirketimiz, katılımcılarına yolculuk süreleri ile ilgili net bilgiler vermekle ve kendi kontrolünde olan bu tür servisleri zamanında sağlamakla yükümlüdür. 

Turlarımızın zorluk dereceleri ve kimlerin katılabileceği konusunda katılımcıları bilgilendirmek, gereği halinde hazırlık programları sağlamak, her aşamada turları hakkında danışmanlık hizmeti sunmak şirketimizin görevidir.

7) KATILIMCILARIN TURLARIMIZLA İLGİLİ YÜKÜMLÜKLÜLERİ

Şirketimiz ülkemizin birçok farklı bölgesinde birbirinden farklı konaklama koşulları sunan bir şirketidir. Bu nedenle katılımcıların programları iyi incelemeleri ve sunulan koşulların kendilerine uygun olup olmadığını araştırmaları, önerilen ya da gereksinim duyulacak önlemleri almak kendi sorumluluklarındadır. 

Kayıt yaptırılan gezi ile ilgili tüm detay bilgileri (buluşma yeri ve saati, havayolu hareket saati vs.) kayıt anında genel hatlarıyla öğrenmek ve kaydetmek katılımcının sorumluluğundadır. Buluşma yerini bulamama ve/veya ulaşım aracını kaçırma halinden ve doğabilecek zarardan katılımcı sorumludur.

Grup liderleri turun akışı ile ilgili bilgileri grubuna aktarmakla yükümlüdür. Katılımcılar ise her aşamada tur ile ilgili tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olarak aldıklarından emin olmalıdır. Genele hitaben yapılan açıklamaları duymamış olmaktan eksik ya da dolaylı yoldan verilen bilgiyi yanlış anlamış olmaktan doğabilecek sonuçlardan organizasyonlar ya da tur yetkilileri sorumlu değildir.

Katılımcılar rehberin belirleyeceği kurallara ve zaman zaman gruba bildireceği uygulamalara itirazsız tabi olacaklarını bu sözleşmeyi onaylayarak kabul etmiş sayılırlar.

Grup içinde uyumsuz davranışlar göstererek huzursuzluk yaratan, kurallara ve rehbere uymayıp bireysel davranışlar sergileyenler, bu davranışlardan dolayı oluşabilecek tüm zararlardan diğer katılımcılara ve şirketimize karşı sorumludurlar.

Bu sözleşme web sitemizde, tüm program sayfalarında ilan edilmiş olup, Şirketimizin düzenlediği ya da aracı olduğu turlara katılan kişiler, rezervasyondan önce bu sözleşmeyi okumak ve ondan sonra rezervasyon yaptırmakla yükümlüdür. iş bu sözleşme hükümleri, turumuza katılan herkes tarafından okunmuş ve kendisi ile birlikte aynı geziye katılacağını bildirdiği diğer şahıslara da bu koşullar bildirilmiş kabul edilir.İLETİŞİM

info@bonjotur.com
0850 255 19 53
Kocatepe Mah. Recep Paşa Cad. No:12 Edes Apt. K:2 D:8
    Taksim Beyoğlu
7536
Sitemizde anılan tüm fiyatlar, geçerli kartlar ile tek ödemede, en ucuz başlangıç fiyatlardır ve yeterli kontenjan olması durumunda geçerlidir.